Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (tzv. dohoda o hmotné odpovědnosti)

Na základě dohody o hmotné odpovědnosti zaměstnanec přejímá odpovědnost za případný schodek, který vznikne na hodnotách, které mu byly zaměstnavatelem v souvislosti s výkonem práce svěřeny a které je povinen vyúčtovat. Zaměstnanec je povinen uhradit zaměstnavateli schodek v plné výši.

Za hodnoty svěřené zaměstnanci k vyúčtování se považují hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty. Nejtypičtějším příkladem je svěření pokladny prodavačce.
další dokumenty

150,-

Cena

5 minut

Doba vytvoření

14. 6. 2017

Aktualizováno

Generátor smluv a právních dokumentů

Na mobilní verzi pro Vaše telefony právě pracujeme. Pohodlněji si však veškeré dokumenty vygenerujete na Vašich osobních počítačích nebo tabletech, na které je již systém plně připraven.