Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí

Zaměstnanec odpovídá za mu svěřené věci automaticky ze zákona. Přesahuje - li ovšem hodnota těchto věcí 50 000 Kč, je nutné uzavřít právě dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí. Za takto svěřené věci zodpovídá zaměstnanec v plné výši.  

Dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí je třeba odlišit od podobné dohody o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat a jejímž předmětem mohou být například hotovost, ceniny či zboží, tedy proměnlivé množství druhově určených věcí. Naopak předmětem této dohody jsou individuálně určené věci - nová zahradní sekačka apod.
další dokumenty

100,-

Cena

5 minut

Doba vytvoření

11. 10. 2014

Aktualizováno

Generátor smluv a právních dokumentů

Na mobilní verzi pro Vaše telefony právě pracujeme. Pohodlněji si však veškeré dokumenty vygenerujete na Vašich osobních počítačích nebo tabletech, na které je již systém plně připraven.