Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce může být uzavřena na práci, jejíž rozsah nepřekračuje 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro daného zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce.

U déletrvajících dohod je vhodné sjednat způsob jednostranného skončení. Dohoda by měla obsahovat vymezení práce, místo výkonu práce, rozsah pracovních hodin a odměnu, která nesmí být nižší než minimální mzda - v současné době 58,70 Kč za hodinu práce.
další dokumenty

150,-

Cena

10 minut

Doba vytvoření

2. 2. 2015

Aktualizováno