Dohoda o vypořádání společného jmění manželů

Tato dohoda je určena zejména pro účely rozvodového řízení, neboť je jednou z podmínek tzv. nesporného rozvodu. Manželé mezi sebou vypořádají nemovité i movité věci, další majetkové hodnoty, závazky a bydlení, případně si dohodnou i finanční vypořádání. Dohodu je třeba soudu předložit s úředně ověřenými podpisy. Účinnosti nabude dohoda až dnem právní moci rozsudku soudu o rozvodu manželství.
další dokumenty

200,-

Cena

10 minut

Doba vytvoření

13. 7. 2014

Aktualizováno

Generátor smluv a právních dokumentů

Na mobilní verzi pro Vaše telefony právě pracujeme. Pohodlněji si však veškeré dokumenty vygenerujete na Vašich osobních počítačích nebo tabletech, na které je již systém plně připraven.