Dohoda rodičů o úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu

Dohoda rodičů o úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu je jednou z podmínek tzv. nesporného rozvodu. Dohoda však může být uzavřena rodiči i v případě tzv. sporného rozvodu, pokud je mezi rodiči shoda alespoň v otázkách péče o dítě. 

Dohoda musí být schválena soudem. Soudní řízení upravující poměry nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu vždy předchází řízení o rozvodu a buď je schválena tato dohoda, nebo rozhodne soud sám v zájmu dítěte. Soud schválí dohodu, ledaže je zřejmé, že dohodnutý způsob výkonu rodičovské odpovědnosti není v souladu se zájmem dítěte.

Tuto dohodu podejte příslušnému soudu spolu s návrhem rodičů na schválení této dohody.
další dokumenty

200,-

Cena

8 minut

Doba vytvoření

14. 6. 2017

Aktualizováno

Generátor smluv a právních dokumentů

Na mobilní verzi pro Vaše telefony právě pracujeme. Pohodlněji si však veškeré dokumenty vygenerujete na Vašich osobních počítačích nebo tabletech, na které je již systém plně připraven.