Návrh na odklad exekuce

Povinný může podat návrh na odklad exekuce v těchto případech:

- povinný se ocitl v postavení, kdy by okamžité provedení exekuce mohlo pro něj či jeho rodinu mít zvláště nepříznivé následky, oprávněný nesmí být odkladem vážně poškozen

- lze očekávat, že exekuce bude zastavena

- pokud povinný složí u exekutora jistotu ve výši pohledávky včetně všech nákladů

K návrhu na odklad exekuce je třeba přiložit listiny k prokázání tvrzení obsažených v návrhu. V opačném případě návrh exekutor odmítne, aniž by povinného vyzýval k nápravě. Do vydání rozhodnutí o návrhu na odklad exekuce exekutor nečiní žádné úkony směřující k provedení exekuce. Nevyhoví-li exekutor návrhu na odklad exekuce do 7 dnů, postoupí jej exekučnímu soudu, který o něm rozhodne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů.
další dokumenty

100,-

Cena

7 minut

Doba vytvoření

19. 10. 2014

Aktualizováno