Návrh na přiznání svéprávnosti nezletilému dítěti

Soud může nezletilému dítěti staršímu 16 let přiznat svéprávnost, která se jinak nabývá až v 18 letech. Podmínkou je souhlas zákonného zástupce a prokázání skutečnosti, že nezletilý je schopen sám se živit a obstarávat si své záležitosti. Bez splnění těchto podmínek může soud přiznat svéprávnost pouze v případě, že je to z vážných důvodů v zájmu nezletilého.
 
další dokumenty

200,-

Cena

5 minut

Doba vytvoření

14. 6. 2017

Aktualizováno