Návrh na schválení narovnání

Podstatou narovnání je vypořádání vzájemných vztahů mezi obviněným a poškozeným, náhrada vzniklé škody a současně odklon od klasického trestního řízení v případech nedbalostních trestních činů a úmyslných trestních činů s horní hranicí trestní sazby do 5 let (přečinů), kdy nedojde k odsouzení obviněného a uložení trestu, ale k zastavení trestního stíhání.

Aby bylo narovnání vůbec možné, musí s ním poškozený souhlasit a musí dojít ke kompenzaci škody. Obviněný dále musí vydat prohlášení o spáchání skutku a složit přiměřenou částku státu na pomoc obětem trestné činnosti. Před rozhodnutím o schválení narovnání soud a v přípravném řízení státní zástupce vyslechne obviněného a poškozeného. Pro snadnější generaci podání si připravte sdělení obvinění, případně obžalobu.
další dokumenty

100,-

Cena

10 minut

Doba vytvoření

Generátor smluv a právních dokumentů

Na mobilní verzi pro Vaše telefony právě pracujeme. Pohodlněji si však veškeré dokumenty vygenerujete na Vašich osobních počítačích nebo tabletech, na které je již systém plně připraven.