Návrh na zrušení sídla společnosti zpětvzetím souhlasu vlastníka nemovitosti

Občanský zákoník označuje jako sídlo společnosti hlavní formální sídlo právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. V tomto sídle je umístěna hlavní správa společnosti, sídlí zde statutární orgán nebo zde může být umístěn hlavní závod společnosti. Sídlo musí být určeno na samém začátku zřízení společnosti.

Za sídlo společnosti je považována celá adresa. Občanský zákoník připouští, aby sídlem byl také byt, a to za předpokladu, že nedojde k rušení klidu či pořádku v domě.

Zrušit sídlo společnosti je možné několika způsoby. Jedním z nich je zpětvzetí souhlasu vlastníka nemovitosti s umístěním sídla. Pro tento případ slouží právě tento návrh.


 
další dokumenty

zdarma

Cena

Generátor smluv a právních dokumentů

Na mobilní verzi pro Vaše telefony právě pracujeme. Pohodlněji si však veškeré dokumenty vygenerujete na Vašich osobních počítačích nebo tabletech, na které je již systém plně připraven.