Návrh na zvýšení výživného pro zletilé dítě

Jsou - li rodiče rozvedení a jeden z nich na dítě platí výživné, může nastat taková změna okolností, která si žádá zvýšení výživného. V případě, že dítě je ještě nezletilé, je možno využít návrh na zvýšení výživného pro nezletilé dítě. V opačném případě, tedy je-li dítě již zletilé, je nutné využít tento návrh.

V tomto případě musí návrh podat samo dítě, nicméně může udělit plnou moc k procesnímu zastoupení své matce, nebo otci (dle toho, který rodič se zvýšení výživného domáhá). 

Místně příslušný bude soud dle bydliště žalovaného - žádá-li tedy o zvýšení výživného matka, bude příslušný soud v místě bydliště otce. 
další dokumenty

zdarma

Cena

Generátor smluv a právních dokumentů

Na mobilní verzi pro Vaše telefony právě pracujeme. Pohodlněji si však veškeré dokumenty vygenerujete na Vašich osobních počítačích nebo tabletech, na které je již systém plně připraven.