Návrh na zvýšení výživného

Jestliže máte nezletilé dítě a dostáváte na něj dle Vašeho názoru od druhého rodiče výživné, které je již pro dítě nedostatečné, máte dvě možnosti - buď se na zvýšení výživného dohodnete, nebo se budete zvýšení domáhat u soudu právě tímto návrhem. 

Soud v rámci řízení o rozvodu rozhoduje také o výši výživného, přičemž stěžejní pro určení této výše jsou stav a potřeby v době vydání rozsudku. V průběhu času se ovšem situace může změnit, potřeby dítěte se mohou zvýšit, a je tudíž adekvátní požadovat v takovém případě zvýšení výživného.

Změny výživného se lze domáhat i zpětně, nejvýše však na dobu tří let přede dnem podání návrhu.

Návrh se podává u toho okresního soudu, který o úpravě poměrů dětí rozhodoval naposledy. Návrh podává jeden z rodičů a musí být podán ve třech vyhotoveních (jedno pro soud, jedno bude soudem doručeno druhému z rodičů a poslední bude soudem doručeno orgánu péče o mládež, který bude dítě v řízení zastupovat – zpravila jde o odbor péče o mládež pověřeného městského úřadu). Za návrh se neplatí žádný poplatek.

Podstatné náležitosti návrhu: 
- jméno, příjmení, datum narození a bydliště obou rodičů i dětí
- vylíčení nejdůležitějších okolností
- určení, jakého rozhodnutí se navrhovatel domáhá

Dále je vhodné k návrhu připojit kopii posledního rozhodnutí o výživném a doklady o výdajích souvisejících s dětmi. 
 
další dokumenty

zdarma

Cena

Generátor smluv a právních dokumentů

Na mobilní verzi pro Vaše telefony právě pracujeme. Pohodlněji si však veškeré dokumenty vygenerujete na Vašich osobních počítačích nebo tabletech, na které je již systém plně připraven.