Pachtovní smlouva

Pachtovní smlouva je podobná nájemní smlouvě. Rozdíl je v tom, že nájemce má právo věc pouze užívat, pachtýř věc užívá a požívá, tedy stará se o ni tak, aby mu přinášela zisk.

Kdy se používá?

Příklad - při přenechání prázdného nebytového prostoru pro zřízení posilovny jde o nájem nebytového prostoru a při přenechání zařízené posilovny v nebytovém prostoru jde o pacht této posilovny.

Pozor - Pacht zemědělských pozemků a závodu vyžaduje jiný typ smluv.Pachtovní smlouvou se propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání, tedy brání užitků z věci (např. jablka z jablečného sadu). Právě požíváním se pachtovní smlouva liší od smlouvy nájemní. Rozdíl je zřejmý například v tomto případě: při přenechání prázdného nebytového prostoru pro zřízení posilovny jde o nájem nebytového prostoru a při přenechání zařízené posilovny v nebytovém prostoru jde o pacht této posilovny

.Specificky je upraven pacht zemědělských pozemků a pacht závodu. Na tyto se tato smlouva neužije.
další dokumenty

250,-

Cena

10 minut

Doba vytvoření

14. 6. 2017

Aktualizováno