Plná moc podle správního řádu

Účastník správního řízení má právo zvolit si zmocněnce, přičemž zmocnění k zastoupení se prokazuje vůči správnímu orgánu plnou mocí.

Zmocněncem, který vystupuje v řízení jménem zmocnitele, může být jak fyzická, tak i právnická osoba. Práva a povinnosti ovšem vznikají přímo zmocniteli. Písemnosti se doručují pouze zmocněnci (s výjimkou případů, kdy má zastoupený něco v řízení osobně vykonat).

Plnou moc lze udělit pro jeden či více úkonů, pro část řízení nebo pro celé řízení. V pochybnostech o rozsahu zastoupení platí, že zmocněnec je oprávněn vystupovat jménem zmocnitele v celém řízení.
další dokumenty

150,-

Cena

7 minut

Doba vytvoření

14. 6. 2017

Aktualizováno

Generátor smluv a právních dokumentů

Na mobilní verzi pro Vaše telefony právě pracujeme. Pohodlněji si však veškeré dokumenty vygenerujete na Vašich osobních počítačích nebo tabletech, na které je již systém plně připraven.