Příkazní smlouva

Příkazní smlouva upravuje vztah mezi příkazníkem a příkazcem. Příkazník vykonává a příkazce přikazuje. Smlouva se může využít v případě obstarání věci nebo obstarání prodeje věci, tedy zprostředkování. Dále mezi smlouvy tohoto typu patří komisionářská, zasilatelská a smlouva a obchodním zastoupení.

Jak příkaz zaniká?

1. odvoláním ze strany příkazce
2. příkazník dá výpověď
3. smrtí příkazníka nebo příkazce
další dokumenty

250,-

Cena

7 minut

Doba vytvoření

1. 5. 2014

Aktualizováno