Rámcová kupní smlouva

Kupní smlouvou se prodávájící zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. Kupující se takovou smlouvou zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. (§ 2079 občanského zákoníku) V případě, že se nejedná o jednorázovou koupi, ale naopak chcete upravit podmínky pro jednotlivé závazky (koupě) v budoucnu, je pro takový případ vhodné uzavření rámcové kupní smlouvy. Všechny kupní smlouvy uzavřené po nabytí účinnosti rámcové kupní smlouvy musejí být uzavřeny v souladu s touto rámcovou kupní smlouvou. 
další dokumenty

zdarma

Cena

Generátor smluv a právních dokumentů

Na mobilní verzi pro Vaše telefony právě pracujeme. Pohodlněji si však veškeré dokumenty vygenerujete na Vašich osobních počítačích nebo tabletech, na které je již systém plně připraven.