Rozhodčí smlouva pro spory ze spotřebitelských smluv

Rozhodčí smlouva může na základě dohody smluvních stran určit, že o případných majetkových sporech bude rozhodovat jeden konkrétní rozhodce. Rozhodčí řízení bývá levnější a především rychlejší než běžné soudní řízení.
Tento typ rozhodčí smlouvy se týká všech sporů, které mezi smluvními stranami mohou vzniknout z určitého smluvního vztahu, a jejím cílem je řešení budoucích sporů z konkrétní smlouvy uzavřené mezi podnikatelem a spotřebitelem.

Je-li na jedné straně smluvního vztahu podnikatel a na druhé spotřebitel, ukládá zákon na rozhodčí smlouvu vyšší nároky, neboť je tím sledována ochrana spotřebitele. Tato rozhodčí smlouva je koncipována tak, aby těmto zákonným nárokům vyhověla. Pro ostatní spory je možné použít obecnou rozhodčí smlouvu (je ovšem možné použít i tuto smlouvu).
další dokumenty

zdarma

Cena

5 minut

Doba vytvoření

Generátor smluv a právních dokumentů

Na mobilní verzi pro Vaše telefony právě pracujeme. Pohodlněji si však veškeré dokumenty vygenerujete na Vašich osobních počítačích nebo tabletech, na které je již systém plně připraven.