Rozhodčí smlouva

Smluvní strany se mohou prostřednictvím této rozhodčí smlouvy dohodnout na rozhodování  jejich majetkových sporů jedním konkrétním rozhodcem.Rozhodčí řízení bývá levnější a rychlejší, než běžné soudní řízení.

Obecně se rozhodčí smlouva může týkat buď jednotlivého již vzniklého sporu, nebo sporů, které mohou v budoucnu vzniknout mezi smluvními stranami obecně, či z určitého smluvního vztahu mezi stranami. Tato rozhodčí smlouva je koncipována pro tento druhý typ rozhodčí smlouvy a jejím cílem je řešit spory, které teprve v budoucnu vzniknou. Neuplatní se pro vztahy, kde na jedné straně vystupuje podnikatel a na druhé spotřebitel. Pro tyto vztahy je třeba použít rozhodčí smlouvu pro spory ze spotřebitelských smluv, na níž klade zákon o rozhodčím řízení přísnější nároky.
 
další dokumenty

zdarma

Cena

5 minut

Doba vytvoření

4. 5. 2015

Aktualizováno

Generátor smluv a právních dokumentů

Na mobilní verzi pro Vaše telefony právě pracujeme. Pohodlněji si však veškeré dokumenty vygenerujete na Vašich osobních počítačích nebo tabletech, na které je již systém plně připraven.