Smlouva o mlčenlivosti (NDA)

Smlouva či dohoda o mlčenlivosti je vhodná v případě, že dvě strany si vzájemně (či jen jedna strana druhé) chtějí zpřístupnit nějaké informace, data či znalosti, u nichž je vhodné omezit jejich využití jen ke sjednanému účelu (např. v rámci pracovního poměru nebo obchodního jednání). V praxi se běžně pro tuto smlouvu používá zkratka NDA (Non-disclosure agreement). 

Pomocí NDA se chrání obchodní tajemství, know-how či znalosti a jiné důvěrné informace, které strany vzájemně či jednostranně nabydou v rámci jednání.
další dokumenty

zdarma

Cena

Generátor smluv a právních dokumentů

Na mobilní verzi pro Vaše telefony právě pracujeme. Pohodlněji si však veškeré dokumenty vygenerujete na Vašich osobních počítačích nebo tabletech, na které je již systém plně připraven.