Smlouva o nájmu bytu

Pro tento typ nájemní smlouvy je charakteristická zvýšená ochrana práv nájemce, proto se nepřihlíží například ke smluvním ujednáním zkracujícím nájemcova práva ani k ujednáním ukládajícím nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená.

Smlouva o nájmu bytu upravuje několik možných úprav práv a povinnosti stran, nicméně je-li Vašim úmyslem upravit jen nezbytné či důležité náležitosti, připraví pro Vás generátor i stručnější smlouvu o nájmu bytu.
další dokumenty

250,-

Cena

15 minut

Doba vytvoření

1. 5. 2014

Aktualizováno