Smlouva o nájmu stručná (mimo byt)

Chtěli byste pronajímat určitou nemovitost (garáž, zahradu, stánek apod.), která ovšem není bytem a není tedy možné na ni využít smlouvu o nájmu bytu? Žádný problém. GenerátorSmluv je pro Vás připraven i v takovém případě. 

Pro nájemní smlouvy je charakteristická zvýšená ochrana práv nájemce, proto se nepřihlíží například ke smluvním ujednáním zkracujícím nájemcova práva ani k ujednáním ukládajícím nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená.

Smlouva o nájmu upravuje několik možných úprav práv a povinnosti stran, nicméně je-li Vašim úmyslem upravit jen nezbytné či důležité náležitosti, připraví pro Vás generátor i stručnější smlouvu o nájmu.
další dokumenty

200,-

Cena

15 minut

Doba vytvoření

18. 11. 2016

Aktualizováno

Generátor smluv a právních dokumentů

Na mobilní verzi pro Vaše telefony právě pracujeme. Pohodlněji si však veškeré dokumenty vygenerujete na Vašich osobních počítačích nebo tabletech, na které je již systém plně připraven.