Smlouva o převodu podílu v s.r.o.

Tato smlouva se užije v případech, kdy má být podíl ve společnosti s ručením omezeným převeden na jiného společníka, nebo na třetí osobu stojící zcela mimo společnost.

Je třeba zkontrolovat společenskou smlouvu (= smlouva, jíž zakladatelé zakládají obchodní společnost), zda stanoví podmínky pro převoditelnost podílu. V opačném případě se uplatní zákonné podmínky, které pro převod na jiného společníka nevyžadují souhlas žádného orgánu společnosti a pro převod na třetí osobu vyžadují souhlas valné hromady. Generátor kalkuluje se všemi variantami.

Na základě této smlouvy je možné převést jakýkoli druh podílu. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny.
další dokumenty

250,-

Cena

10 minut

Doba vytvoření

1. 7. 2014

Aktualizováno

Generátor smluv a právních dokumentů

Na mobilní verzi pro Vaše telefony právě pracujeme. Pohodlněji si však veškeré dokumenty vygenerujete na Vašich osobních počítačích nebo tabletech, na které je již systém plně připraven.