Souhlas se zápisem do rejstříku a čestné prohlášení

V případě, že se do rejstříku zapisují v rámci zapisované právnické osoby další třetí osoby (jednatelé apod.), je nutné přiložit k návrhu na zápis do rejstříku právě souhlas se zápisem osoby do rejstříku.

Rejstříkem se rozumí například obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík či rejstřík ústavů.

Tento dokument se vztahuje pouze na členy volených orgánů ( jednatele, členy představenstva akciové společnosti, orgánů družstva atd.), nikoli tedy na společníky. Generátor kalkuluje pouze s fyzickými osobami jakožto členy volených orgánů. Pokud je však členem voleného orgánu právnická osoba, musí fyzická osoba, která jí zastupuje, splňovat ty stejné podmínky.

Podpis na dokumentu musí být úředně ověřen. Součástí tohoto dokumentu je i čestné prohlášení o tom, že člen voleného orgánu splňuje všechny zákonné požadavky pro výkon dané funkce.
 
další dokumenty

200,-

Cena

5 minut

Doba vytvoření

14. 6. 2017

Aktualizováno

Generátor smluv a právních dokumentů

Na mobilní verzi pro Vaše telefony právě pracujeme. Pohodlněji si však veškeré dokumenty vygenerujete na Vašich osobních počítačích nebo tabletech, na které je již systém plně připraven.