Stížnost na chování úředních osob či na postup správního orgánu

Dotčené osoby mají právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.

Stížnost se podává u správního orgánu, ten musí stížnost ve lhůtě 60 dní vyřídit. O vyřízení stížnosti je stěžovatel vyrozuměn. Je-li stížnost shledána důvodnou, provede správní orgán bezodkladně nezbytné kroky k nápravě stavu.
další dokumenty

50,-

Cena

6 minut

Doba vytvoření

Generátor smluv a právních dokumentů

Na mobilní verzi pro Vaše telefony právě pracujeme. Pohodlněji si však veškeré dokumenty vygenerujete na Vašich osobních počítačích nebo tabletech, na které je již systém plně připraven.