Uznání dluhu a dohoda o jeho zaplacení

Tento dokument v sobě v podstatě spojuje dvě odlišná právní jednání, a to sice jednostranné uznání dluhu a dvoustrannou smlouvu o uhrazení tohoto uznaného dluhu. V praxi však bývají tato jednání často spojena v jednom dokumentu.

Uznání dluhu zakládá právní domněnku existence dluhu v době uznání. Uznáním dluhu nedochází k zániku původního závazku a vzniku nového, ale pouze se tím ulehčuje procesní situace věřitele, který tak existenci dluhu nemusí prokazovat; naopak důkazní břemeno prokázání neexistence takového dluhu přechází na dlužníka.

Dohodou o zaplacení se buď určí datum, do kterého má dlužník závazek zaplatit, nebo se vyjedná splátkový kalendář.
další dokumenty

100,-

Cena

7 minut

Doba vytvoření

Generátor smluv a právních dokumentů

Na mobilní verzi pro Vaše telefony právě pracujeme. Pohodlněji si však veškeré dokumenty vygenerujete na Vašich osobních počítačích nebo tabletech, na které je již systém plně připraven.