Výpověď podávaná zaměstnancem

Kdy podat výpověď

Výpověď z pracovního poměru můžete podat z jakéhokoliv důvodu, anebo ho nemusíte uvádět vůbec.

Pravidla podání výpovědi z pracovního poměru

- výpověď musí být písemná
- musí být doručena zaměstnavateli (osobně nebo poštou)
- výpovědní doba je ze zákona dva měsíce ( začíná prvním dnem po doručení výpovědi a končí posledním dnem
  příslušného kalendářního měsíce)

POZOR!
Jiná výpovědní lhůta může být uvedena ve vaší pracovní smlouvě, proto si ji zkontrolujte. Budete ji stejně potřebovat kvůli vyplnění data uzavření pracovního poměru.
další dokumenty

zdarma

Cena

5 minut

Doba vytvoření

Generátor smluv a právních dokumentů

Na mobilní verzi pro Vaše telefony právě pracujeme. Pohodlněji si však veškeré dokumenty vygenerujete na Vašich osobních počítačích nebo tabletech, na které je již systém plně připraven.