Výpověď z nájmu bytu nájemcem

Nájemce může kdykoliv vypovědět nájem na dobu neurčitou. Pro výpověď nájmu na dobu určitou existují různá omezení a podmínky, kterými se zabývat nebudeme. Tuto výpověď je tedy možno bez dalšího užít pro nájem na dobu neurčitou.

Výpovědní doba začíná běžet první den měsíce následujícího po dni, kdy byla výpověď doručena pronajímateli. Nájemce je povinen odevzdat byt v den, kdy nájem končí. V tento den musí být byt odevzdaný, tj. pronajímateli již byly odevzdány klíče a může jej plně využívat.
 
další dokumenty

zdarma

Cena

Generátor smluv a právních dokumentů

Na mobilní verzi pro Vaše telefony právě pracujeme. Pohodlněji si však veškeré dokumenty vygenerujete na Vašich osobních počítačích nebo tabletech, na které je již systém plně připraven.