Výpověď z nájmu bytu pronajímatelem

Občanský zákoník umožňuje pronajímateli hned v několika případech vypovědět nájem na dobu určitou i neurčitou. Vypovědět lze nájem nájemníkovi s tříměsíční výpovědní lhůtou a v ojedinělých případech dokonce bez této lhůty, tzn. že nájemce je v takovém případě povinen opustit byt neprodleně. 

O těchto případech hovoří občanský zákoník především v §2288 a §2291. 

Generátor Vám postupně nabídne možnost volby mezi jednotlivými výpovědními důvody a celou tvorbou výpovědi Vás rychle a bezpečně provede tak, abyste na konci získali plnohodnotnou a právoplatnou výpověď. 
další dokumenty

zdarma

Cena

Generátor smluv a právních dokumentů

Na mobilní verzi pro Vaše telefony právě pracujeme. Pohodlněji si však veškeré dokumenty vygenerujete na Vašich osobních počítačích nebo tabletech, na které je již systém plně připraven.