Výpověď zaměstnanci pro neuspokojivé pracovní výsledky

Jedním z důvodů, pro které může zaměstnavatel jednostranně ukončit pracovní poměr i proti vůli zaměstnance, je i výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky. Zaměstnavatel přitom musí v době posledních 12 měsíců před využitím tohoto výpovědního důvodu písemně vyzvat zaměstnance k odstranění daných neuspokojivých výsledků. Zaměstnavatel musí důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem. Zaměstnavatel musí výpověď odůvodnit, dále je nezbytné zmínit, kdy a proč byl zaměstnanec vyzván k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků, a úvest, v čem jsou spatřovány neuspokojivé pracovní výsledky.
další dokumenty

100,-

Cena

7 minut

Doba vytvoření

Generátor smluv a právních dokumentů

Na mobilní verzi pro Vaše telefony právě pracujeme. Pohodlněji si však veškeré dokumenty vygenerujete na Vašich osobních počítačích nebo tabletech, na které je již systém plně připraven.