Výpověď zaměstnanci pro soustavné méně závažné porušování povinnosti

Jedním z důvodů, pro které může zaměstnavatel jednostranně ukončit pracovní poměr i proti vůli zaměstnanci, je právě výpověď pro soustavné méně závažné porušování povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci.

O soustavné porušování povinností se jedná, dopustil-li se zaměstnanec alespoň 3 prohřešků za dobu 6 měsíců, přičemž nemusí jít o porušení stejné povinnosti. Zaměstnavatel musí přitom v době posledních 6 měsíců zaměstnance upozornit na možnost výpovědi v souvislosti s porušením povinnosti.

V praxi méně závažné porušování povinností spočívá zejména v opakovaných pozdních příchodech či předčasných odchodech ze zaměstnání, dále může jít o kouření tabákových výrobků na pracovišti, kde je to zakázáno, a jiné drobné prohřešky.
 
další dokumenty

100,-

Cena

7 minut

Doba vytvoření

2. 2. 2015

Aktualizováno

Generátor smluv a právních dokumentů

Na mobilní verzi pro Vaše telefony právě pracujeme. Pohodlněji si však veškeré dokumenty vygenerujete na Vašich osobních počítačích nebo tabletech, na které je již systém plně připraven.