Žádost o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti

Pokud soud uložil jako trest zákaz jakékoli činnosti (nejčastěji zákaz řízení motorových vozidel) a z výměry tohoto trestu již uplynula jedna polovina, může odsouzený požádat o upuštění od výkonu zbytku trestu.

Soud může vyhovět této žádosti, především pokud odsouzený v době výkonu trestu způsobem svého života prokázal, že další výkon trestu není nutný. Vyhoví-li soud žádosti, stanoví odsouzenému zkušební dobu, na konci níž bude soud posuzovat, zda se odsouzený osvědčil.

Tento dokument se nepoužije na trest zákazu činnosti, který byl uložen správním orgánem a nikoli soudem.
další dokumenty

100,-

Cena

5 minut

Doba vytvoření

Generátor smluv a právních dokumentů

Na mobilní verzi pro Vaše telefony právě pracujeme. Pohodlněji si však veškeré dokumenty vygenerujete na Vašich osobních počítačích nebo tabletech, na které je již systém plně připraven.