Žádost o poskytnutí informace

Každá fyzická i právnická osoba je oprávněna zažádat povinný subjekt, kterými jsou státní orgány, obce nebo kraje a jejich orgány a veřejné instituce a subjekty, které rozhodují o právech a povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, o informaci dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Informací se rozumí jakýkoliv obsah v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči (obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo obsah záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního).
další dokumenty

50,-

Cena

7 minut

Doba vytvoření

Generátor smluv a právních dokumentů

Na mobilní verzi pro Vaše telefony právě pracujeme. Pohodlněji si však veškeré dokumenty vygenerujete na Vašich osobních počítačích nebo tabletech, na které je již systém plně připraven.