Závěť

Existují dva základní způsoby pořízení závěti. Buď zůstavitel sepíše závěť vlastní rukou a vlastní rukou ji také podepíše, nebo závěť nenapíše vlastní rukou, ale podepíše ji přede dvěma současně přítomnými svědky, před kterými zároveň prohlásí, že záveť obsahuje jeho poslední vůli. 

Generátor Smluv Vám z logiky věci dokáže vytvořit druhou ze zmíněných závětí. Tedy tu, kterou sepíše prakticky na počítači a poté ji podepíšete přede dvěma současně přítomnými svědky. 
 
další dokumenty

zdarma

Cena

Generátor smluv a právních dokumentů

Na mobilní verzi pro Vaše telefony právě pracujeme. Pohodlněji si však veškeré dokumenty vygenerujete na Vašich osobních počítačích nebo tabletech, na které je již systém plně připraven.