Dohoda o mlčenlivosti

Smlouva či dohoda o mlčenlivosti je vhodná v případě, že dvě strany si vzájemně (či jen jedna strana druhé) chtějí zpřístupnit nějaké informace, data či znalosti, u nichž je vhodné omezit jejich využití jen ke sjednanému účelu (např. v rámci pracovního poměru nebo obchodního jednání). V praxi se běžně pro tuto smlouvu používá zkratka NDA (Non-disclosure agreement). 
Pomocí NDA se chrání obchodní tajemství, know-how či znalosti a jiné důvěrné informace, které strany vzájemně či jednostranně nabydou v rámci jednání.
další dokumenty

250,-

Cena

5 minut

Doba vytvoření

15. 12. 2020

Aktualizováno