Předžalobní výzva k zaplacení dluhu

Věřitel touto výzvou upomíná dlužníka na nezaplacený dluh a zároveň jej varuje, že v případě jeho neuhrazení přistoupí k soudnímu vymáhání své pohledávky.
Věřitel není povinen dlužníka před zahájením soudního řízení upomínat, může splatnou pohledávku rovnou žalovat. Soud mu ovšem v takovém případě zpravidla nepřizná náhradu nákladů řízení.
další dokumenty

250,-

Cena

5 minut

Doba vytvoření

15. 12. 2020

Aktualizováno