Předžalobní výzva k zaplacení dluhu

Věřitel touto výzvou upomíná dlužníka na nezaplacený dluh a zároveň jej varuje, že v případě jeho neuhrazení přistoupí věřitel k soudnímu vymáhání své pohledávky.

Věřitel není povinen dlužníka před zahájením soudního řízení upomínat, může splatnou pohledávku rovnou žalovat. Soud mu ovšem v takovém případě nepřizná náhradu nákladů řízení.
další dokumenty

zdarma

Cena

5 minut

Doba vytvoření

Generátor smluv a právních dokumentů

Na mobilní verzi pro Vaše telefony právě pracujeme. Pohodlněji si však veškeré dokumenty vygenerujete na Vašich osobních počítačích nebo tabletech, na které je již systém plně připraven.