Pracovní smlouva

Pracovní smlouvou se zakládá pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pracovní smlouva musí být vyhotovena vždy písemně a musí v ní být ujednán druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce. Každá smluvní strana, v tomto případě zaměstnanec a zaměstnavatel, musí obdržet jedno vyhotovení pracovní smlouvy.

Další možnosti úpravy vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ale mimo standardní pracovní poměr, nabízí dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce.
další dokumenty

250,-

Cena

5 minut

Doba vytvoření

15. 12. 2020

Aktualizováno