Dohoda o ukončení pracovního poměru

Rozvázat pracovní poměr lze několika způsoby. Dohoda o ukončení pracovního poměru vyjadřuje konsensus zaměstnavatele a zaměstance ohledně ukončení jejich pracovněprávního vztahu. Dohoda musí být písemná.
Pokud k dohodě dochází z výpovědních důvodů, za které náleží zaměstnanci odstupné, náleží zaměstnanci odstupné i v případě dohody o ukončení pracovního poměru.
další dokumenty

250,-

Cena

5 minut

Doba vytvoření

15. 12. 2020

Aktualizováno