Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem

Výpověď z pracovního poměru můžete podat z jakéhokoliv důvodu, anebo důvod nemusíte uvádět vůbec. Výpověď musí být písemná, musí být doručena zaměstnavateli (osobně nebo poštou). Výpovědní doba je ze zákona dva měsíce (začíná prvním dnem po doručení výpovědi a končí posledním dnem příslušného kalendářního měsíce). 
Jiná výpovědní lhůta může být uvedena ve vaší pracovní smlouvě, proto si ji zkontrolujte.
další dokumenty

250,-

Cena

5 minut

Doba vytvoření

15. 12. 2020

Aktualizováno