Dohoda o úpravě poměrů k nezletilému dítěti pro dobu po rozvodu manželství

Dohoda rodičů o úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu je jednou z podmínek tzv. nesporného rozvodu. Dohoda však může být uzavřena rodiči i v případě tzv. sporného rozvodu, pokud je mezi rodiči shoda v otázkách péče o dítě. 

Dohoda musí být schválena soudem. Soudní řízení upravující poměry nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu vždy předchází řízení o rozvodu a buď je schválena tato dohoda, nebo rozhodne soud jinak v zájmu dítěte. Soud schválí dohodu, ledaže je zřejmé, že dohodnutý způsob výkonu rodičovské odpovědnosti není v souladu se zájmem dítěte.

Tuto dohodu podejte příslušnému soudu spolu s návrhem rodičů na schválení této dohody.
další dokumenty

250,-

Cena

5 minut

Doba vytvoření

17. 12. 2020

Aktualizováno