Pachtovní smlouva

Pachtovní smlouva je podobná nájemní smlouvě. Rozdíl je v tom, že nájemce má právo věc pouze užívat, pachtýř věc užívá a požívá, tedy stará se o ni tak, aby mu přinášela zisk. Pachtovní smlouvou se propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání, tedy brání užitků z věci (např. jablka z jablečného sadu). Právě požíváním se pachtovní smlouva liší od smlouvy nájemní
další dokumenty

250,-

Cena

10 minut

Doba vytvoření

17. 12. 2020

Aktualizováno