Smlouva o koupi nemovité věci

Smlouvu lze užít pro převody nemovitých věcí (pozemky a stavby). Smlouva pamatuje jak na stavby, které jsou součástí pozemku, tak na stavby jako samostatné nemovité věci.

Generátor se snaží kalkulovat se všemi variabilními prvky vyskytujícími se při tvorbě tohoto typu smlouvy. Mezi úkony, které lze touto smlouvou provést, patří převedení spoluvlastnického podílu k nemovité věci či převedení až pěti staveb či pozemků nacházejících se v jednom katastrálním území. U smluvních stran pamatuje generátor na společné jmění manželů či spoluvlastnictví. Generátor položí otázky, týkající se předání nemovitosti, poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí, nájemních smluv váznoucích na nemovitosti, podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a uhrazení poplatku na zahájení katastrálního řízení. Generátor kalkuluje i s možností, že na nemovitosti vázne zástavní právo, že kupní cena nebude placena naráz nebo že bude placena skrz úschovu třetí osoby.

Jedno vyhotovení smlouvy pro katastrální úřad je potřeba opatřit úředně ověřenými podpisy smluvních stran.
další dokumenty

250,-

Cena

25 minut

Doba vytvoření

19. 6. 2014

Aktualizováno

Generátor smluv a právních dokumentů

Na mobilní verzi pro Vaše telefony právě pracujeme. Pohodlněji si však veškeré dokumenty vygenerujete na Vašich osobních počítačích nebo tabletech, na které je již systém plně připraven.