Smlouva o koupi nemovité věci

Kupní smlouvou na pozemek je možné převést vlastnické právo k pozemku (a případným stavbám, které jsou součástí tohoto pozemku) a sjednat veškeré podmínky prodeje mezi prodávajícím a kupujícím.  

Společně s kupní smlouvou je třeba vyhotovit a podepsat i návrh na vklad vlastnického práva. Na kupní smlouvě je dále třeba ověřit podpisy obou smluvních stran. 
další dokumenty

250,-

Cena

15 minut

Doba vytvoření

9. 2. 2021

Aktualizováno