Dohoda o narovnání

Dohoda o narovnání slouží k upravení sporných či pochybných práv mezi účastníky. Touto dohodou se sporný závazek ruší a je nahrazen závazkem novým, který v ní musí být uveden. Pokud mezi smluvními stranami spor není, ale přesto chtějí uzavřít nový závazek, potom by měly uzavřít dohodu o změně obsahu závazku.

Jestliže byl původní závazek zřízen písemně, musí být i dohoda o narovnání písemná.

Příklad: Smluvní strany uzavřely smlouvu o zápůjčce, ze které není zřejmé, zda má být úrok za zapůjčení peněz počítán z celé zápůjčky, či vždy jen ze zbývající dlužné částky. Smluvní strany proto uzavřou dohodu o narovnání, ve které bude stanovena celková pevná částka jako odměna za poskytnutí zápůjčky.
další dokumenty

150,-

Cena

8 minut

Doba vytvoření

14. 6. 2017

Aktualizováno

Generátor smluv a právních dokumentů

Na mobilní verzi pro Vaše telefony právě pracujeme. Pohodlněji si však veškeré dokumenty vygenerujete na Vašich osobních počítačích nebo tabletech, na které je již systém plně připraven.