Smlouva o nájmu bytu

Pro tento typ nájemní smlouvy je charakteristická zvýšená ochrana práv nájemce, proto se nepřihlíží například ke smluvním ujednáním zkracujícím nájemcova práva ani k ujednáním ukládajícím nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená.
 
další dokumenty

250,-

Cena

10 minut

Doba vytvoření

17. 12. 2020

Aktualizováno