Smlouva o dílo

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na své náklady pro objednatele dílo a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu.

Dílem se pak rozumí zhotovení určité věci a dále údržba, oprava nebo úprava věci nebo činnost s jiným výsledkem. Důležité je správně odlišit smlouvu o dílo od kupní smlouvy, u které se jedná o dodání věci, naopak u smlouvy o dílo jde o výkon činnosti ze strany dodavatele.  

Smlouvu o dílo je třeba též rozlišovat od smluv příkazního typu, u kterých hraje prim samotná činnost, nikoliv výsledek, jako je tomu u smlouvy o dílo.

Dílem se vždy rozumí zhotovení, údržba nebo úprava stavby nebo její části. Tato smlouva o dílo se dále neuplatní pro případy, kde je dílo prováděno po částech.
další dokumenty

250,-

Cena

15 minut

Doba vytvoření

9. 2. 2021

Aktualizováno