Kupní smlouva (movitá věc)

Kdy potřebujete kupní smlouvu? 

Kupní smlouvu potřebujete, když něco kupujete nebo prodáváte.  Jejím předmětem je závazek prodávajícího předat věc i s vlastnickým právem kupujícímu a závazek kupujícího věc převzít a zaplatit za ni.

Na co pozor?

Existuje několik druhů kupních smluv. Při koupi movité věci použijete jinou než při pořizování nemovitosti.  Další druhy kupních smluv jsou určené pro prodej zboží v obchodě, koupi automobilu nebo závodu. 

Kdy nepoužít kupní smlouvu?

Pokud si kupujete službu nebo výkon činnosti. Pro tento účel si vytvořte smlouvu o dílo.
další dokumenty

250,-

Cena

15 minut

Doba vytvoření

9. 2. 2021

Aktualizováno