Návrh na rozvod manželství - nesporný

Jestliže se manželé spolu na rozvodu dohodli a souhlasí s ním, je rozvod nesporný. V případě, že jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí, jde o rozvod sporný.

Jestliže se manželé na rozvodu dohodnou, soud manželství rozvede, bez zjišťování příčin. Tvrzení manželů ale musí být pravdivé a musí být splněny tyto podmínky:
a) manželství trvalo alespoň rok a z toho nejméně 6 měsíců spolu manželé nežijí
b) manželé se dohodli, jakým způsobem se postarají po rozvodu o své nezletilé a nesprávné dítě a soud jejich dohodu schválil
c) manželé se dohodli, jak se spolu majetkově vypořádají (bydlení, výživné, finanční podíly...)
další dokumenty

250,-

Cena

5 minut

Doba vytvoření

17. 12. 2020

Aktualizováno