Návrh na odklad exekuce

Povinný může podat návrh na odklad exekuce v těchto případech:
- povinný se ocitl v postavení, kdy by okamžité provedení exekuce mohlo pro něj či jeho rodinu mít zvláště nepříznivé následky, oprávněný nesmí být odkladem vážně poškozen
- lze očekávat, že exekuce bude zastavena
- pokud povinný složí u exekutora jistotu ve výši pohledávky včetně všech nákladů

K návrhu na odklad exekuce je třeba přiložit listiny k prokázání tvrzení obsažených v návrhu. V opačném případě návrh exekutor odmítne, aniž by povinného vyzýval k nápravě. Do vydání rozhodnutí o návrhu na odklad exekuce exekutor nečiní žádné úkony směřující k provedení exekuce. Nevyhoví-li exekutor návrhu na odklad exekuce do 7 dnů, postoupí jej exekučnímu soudu, který o něm rozhodne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů.
další dokumenty

250,-

Cena

5 minut

Doba vytvoření

17. 12. 2020

Aktualizováno