Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti může být uzavřena na práci, jejíž rozsah nepřekračuje v průměru 20 hodin týdně - posuzováno za celou dobu platnosti dohody, nejdéle však za 52 týdnů. V praxi tedy je možné pracovat více než 20 hodin týdně, ale v průměru, počítaném za nejvýše 52 týdnů, se musí jednat nanejvýš o 20 hodin týdenní práce, maximálně tedy na tuto dohodu lze odpracovat 1040 hodin za rok/52 týdnů.
Podstatnými náležitostmi dohody o pracovní činnosti jsou druh práce, rozsah pracovní doby a doba, na kterou je dohoda uzavřena.
další dokumenty

250,-

Cena

5 minut

Doba vytvoření

15. 12. 2020

Aktualizováno