Směnka vlastní

Směnka vlastní je slib výstavce směnky (dlužníka) zaplatit určitou směnečnou sumu remitentovi (věřiteli). Směnka je cenný papír, který musí obsahovat zákonem přesně stanovené údaje. Pokud některý údaj chybí, nebo je nesprávně vyplněn, je směnka neplatná.

Vymáhat plnění ze směnky je zpravidla mnohem snadnější, než vymáhat plnění ze smlouvy. V tomto smyslu je připravena i tato směnka, která je velmi jednoduchá. Jejím účelem je především podklad pro zahájení soudního řízení v případě nesplnění dlužníkova závazku. Generátor u této směnky kalkuluje pouze se splatností směnky v určitý den a automaticky zahrnuje doložku bez protestu - v případě odepření přijetí nebo placení směnky, není potřeba vyhotovovat protest. Přesto generátor počítá i s možným avalistou (ručitelem) směnky.
další dokumenty

150,-

Cena

8 minut

Doba vytvoření

Generátor smluv a právních dokumentů

Na mobilní verzi pro Vaše telefony právě pracujeme. Pohodlněji si však veškeré dokumenty vygenerujete na Vašich osobních počítačích nebo tabletech, na které je již systém plně připraven.