Smlouva o úvěru

Předmětem smlouvy o úvěru je závazek úvěrujícího poskytnout úvěrovanému v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky a zároveň závazek úvěrovaného poskytnuté peníze vrátit i s úroky.  

Kostrou smlouvy je sjednání určitého úvěrového rámce, který je úvěrovanému k dispozici, přičemž úvěrovaný čerpá tyto finanční prostředky nebo jejich část až na základě dodatečné žádosti. Pro "klasické půjčení peněz" může být tedy vhodnější spíše smlouva o peněžité zápůjčce.

Smlouva o úvěru je vždy úplatná, smlouva o peněžité zápůjčce může být jak bezúplatná, tak úplatná (úročená).

 
další dokumenty

300,-

Cena

13 minut

Doba vytvoření

1. 6. 2014

Aktualizováno

Generátor smluv a právních dokumentů

Na mobilní verzi pro Vaše telefony právě pracujeme. Pohodlněji si však veškeré dokumenty vygenerujete na Vašich osobních počítačích nebo tabletech, na které je již systém plně připraven.